Usługa szlifowanie posadzek

Renowacja i szlifowanie posadzki

Większość posadzek, które montuje się w obiektach przemysłowych i usługowych, to betonowe posadzki monolityczne utwardzone powierzchniowo i betonowe posadzki, które wykończone są w systemie żywicznym. Oprócz tej usługi oferujemy również szlifowanie betonu, lastryka, marmuru, posadzek. Procesy niszczenia jako pierwsze obserwuje się zawsze w miejscach, które są najsilniej eksploatowane. Zużyciu ulega przede wszystkim wierzchnia warstwa posadzki. Po jej starciu, degradacji zaczyna ulegać również spodnia warstwa. Następuje wypłukiwanie spoiwa wiążącego kruszywo w podłożu betonowym. Objawia się ono w widocznej szorstkości, a także pyleniu nawierzchni. Niszczenie postępuje prowadząc w konsekwencji do miejscowych uszkodzeń, pęknięć i odprysków. Na tym etapie konieczne jest przystąpienie do regeneracji powierzchni, gdyż zaniedbania mogą prowadzić do kosztownych napraw. Jak wygląda proces renowacji posadzek?

 

Renowacja posadzki polega na jej obróbce przy użyciu dysków diamentowych o różnych stopniach gradacji. Jako pierwszych używa się dysków metalowych o najniższej i agresywnej gradacji, co pozwala na wyrównanie poziomu posadzki oraz jeśli są takie potrzeby usunięciu żywicy. Stopniowo wymienia się je na dyski o większym stopniu gradacji. Dzięki takiemu sposobowi szlifowania możemy wyeliminować wszelkie wady materiałowe, jak pylenie, czy łuszczenie się matrycy cementowej. Jeśli w posadzce powstały ubytki wypełnia się je z użyciem specjalnych preparatów. W początkowej i końcowej fazie obróbki powierzchni na posadzkę nakłada się środki chemiczne, które mają na celu zabezpieczenie przed wchłanianiem plam i utwardzenie posadzki. Posiadasz betonowe powierzchnie? Zapoznaj się z usługą szlifowanie betonu.

Jaki efekt uzyskamy?

Szlifowanie pozwala na uzyskanie wyrównanej, gładkiej, estetycznej powierzchni posadzki. Dopiero po tym zabiegu widać, jakich dalszych prac wymaga powierzchnia - czy konieczne jest uzupełnienie, czy ewentualnie można wykonać polerowanie, które wzmocni połysk.

Szlifowanie posadzek jest zazwyczaj pierwszym etapem zaawansowanych zabiegów renowacyjnych. Stosujemy go tylko wtedy gdy jest to konieczne – na przykład w celu usunięcia wad i uszkodzeń, które nie znikną w przypadku zastosowania innych sposobów. Zabieg ten pozwala na gruntowne odnowienie powierzchni.